Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angol Idézetek

 ANGOL IDÉZETEK!

From the moment that I looked in your eyes I saw the boy I've loved all my life ...
~ Abban a pillanatban, mikor a szemedbe néztem, megláttam azt a fiút akit egész életemben szeretni fogok ...

He is more than a man, and this is more than a love
~
Ő több, mint egy fiú, és ez több, mint szerelem <3

Love is like a butterfly: if you hold it too tight, it'll crush, or hold it too loose,it'll fly.
~ A szerelem olyan mint a pillangó: ha túl er
ősen szorítod, összenyomod/összetöröd, ha túl lazán fogod, elrepül ...

Whenever you are lonely, remember this truth: someone, somewhere is thinking of you ...
~ Bármikor, mikor magányos vagy, gondolj arra: valaki, valahol rád gondol (ez sokkal szebb angolul sztem)

Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me ...
~ Miattad nehéz megbíznom nemcsak magamban, hanem minden emberben magam körül ...

You said the heaven ablaze in my eyes, and look at me: I wear a halo ... 
~ Azt mondtad, a mennyország tükröz
ődik a szemeimben, és nézz rám: glóriát is viselek ... :P

I'm too weird to live but too much rare to die 
~ Túl furcsa vagyok, hogy éljek, de túl kiváló vagyok a halálhoz :P

The only reason anyone would ever hate you is because they want to be just like you!
~ Az egyetlen ok, amiért valaki gy
űlölhet, az az, hogy olyan akar lenni mint te!

I dont suffer from insanity ... I enjoy every moment of it ;)
~ Nem szenvedek elmebajban ... én élvezem minden pillanatát!

They laugh at me because I'm different. But I laugh at them because they're all the same!
~Nevetnek rajtam, mert más vagyok, mint
ők ... de én is nevetek rajtuk mert ők mind egyformák!

The real reason I'm over you is because now I see who you really are ...
~Az igazi ok az, hogy azért vagytok túl rajtad, mert most látom csak hogy ki is vagy valójában ...

The living are just the dead on holiday.
Az él
ők csupán vakációzó halottak.

The greatest you'll ever learn is just to love, and be loved in return.
~A legnagyszer
űbb dolog, amit valaha megtapasztalhatsz: szeretni és viszont szeretve lenni.

Sometimes when I say "oh, I'm fine", I want someone to look into my eyes and say: "tell the truth!"
~Néha, mikor azt mondom "jól vagyok", azt akarom hogy valaki nézzen a szemembe és mondja azt: "mondd az igazat" ...

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye ...
Néha a szív meglátja azt is, ami a szemnek láthatatlan ...

Make new friends, but keep the old. New are silver, and the old are gold.
~ Szerezz új barátokat, de tartsd meg a régieket! Az újak ezüstöt, a régiek aranyat érnek. :)

I hope you know: you've lost my trust!
Remélem tudod: elveszítetted a bizalmam...

Try not to become a man of success but rather to become a man of value.
Ne sikeres ember próbálj lenni, inkább értékes...

Don't look back. Something might be gaining on you.
Ne nézz hátra! Lehet, hogy éppen utolérnek.

I've got tooth marks on my heart
Harapásnyomok vannak a szívemen.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
~ Csak két dolog végtelen, a világegyetem és az emberi butaság, de az els
őben nem vagyok biztos :) (Albert Einstein)

God will not look you over for medals, degrees or diplomas, but scars.
~ Isten nem a kitüntetéseidet, az okleveleidet és a diplomáidat, hanem a sebeidet fogja nézni.

We grow old by moments and not by years.
A pillanatok öregítenek, nem az évek.

I accept chaos but I'm not sure whether it accepts me.
Elfogadom a káoszt, de nem tudom, a káosz elfogad-e engem.

I try to find a reason for goodbye...
Megpróbálom megtalálni az okot a búcsúzásra...

The situation is hopeless but not serious.
A helyzet reménytelen, de nem súlyos!

That's what happens when innocent friends turn serious lovers...
~ Ez történik amikor ártatlan barátokból komoly szerelmesek válnak :)

You call me a bitch because I speak what's on my mind?
Leribancozol mert kimondom amit gondolok?

Dream as if you will live for ever, live as you will die today.
Álmodj mintha örökké élnél,élj úgy mintha ma meghalnál. 

Some people think I'm quiet. It's either that they don't know me well or cuz I don't waste my breath on people that annoy me. -Gerard Way-
~ Néhány ember úgy gondolja, hogy csendes vagyok.Az egyik ok hogy nem ismernek eléggé vagy mert nem vesztegetem a a lélegzetem azokra akik idegesítenek! 

Always look at the bright side of life!
Mindig az élet napos oldalát nézd! 

If people aren't nice to you, they're jealous!
Az emberek akik nem kedvesek hozzád, csak féltékenyek rád :)

Love's the funeral of hearts,and an ode for cruelty, when angels cry blood on flowers of evil in bloom... /HIM/
~ A szerelem a szívek temetése, és egy óda a kegyetlenséghez, mikor az angyalok vért könnyeznek és a gonosz virágai nyílnak...(angolul szebb.....)

You can travel the world but you can't run away from the person you are in your heart...! /Tiesto/
~ Körbeutazhatod a Földet, de nem tudsz elfutni attól, aki (legbelül) a szívedben vagy...

I can resist everything, except for temptation! 
Próbáltam ellenállni mindennek, kivéve a kísértésnek!

Closed minds always seem to be conected to open mouths !
Zárt agyak úgy t
űnik mindig nagy szájjal párosulnak. 

My cold heart is a place where true love cannot bloom....
A jéghideg szívem az a hely, ahol igaz szerelem sohasem virágzik...

2 words guys hate.Don't & Stop.Unless you put them together.
~ 2 szó van amit a srácok utálnak.A Ne és a Hagyd abba.Kivéve ha összerakod
őket. ;) 

I have a pen, you have a phone number...think of the possibilities!
~ Nekem van 1 tollam, neked 1 telefonszámod...gondolj a lehet
őségekre =) 

Don't love me for fun, love me for a reason...let the reason be love...
~ Ne szórakozásból szeress, szeress egy okból...az ok legyen a szerelem!

True Love is like ghosts: Everyone talks about,but very few have seen! 
~ Az igaz szerelem olyan mint a szellemek: mindenkli beszél róla de nagyon kevesen látták már :P

Nobody will loves you more than I do.
~ Senki nem fog jobban szeretni nálam….

I play the same song over and over because it reminds me on you!
~ Újra és újra ugyanazt a számot játszom le mert rád emlékeztet!

 

 

The more I study - the more I know.
The more I know - the more I forget.
The more I forget - the less I know
So.. why study ? :D
~ Ha többet tanulok - többet tudok.
Ha többet tudok - többet felejtek!
De ha többet felejtek - kevesebbet tudok..
szóval mi értelme van tanulni? XDD

Was that an earthquake or did I just rock the world ? :D
~ Ez egy földrengés volt vagy csak én rengettem meg a világot?

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~ Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..

So go ahead and get gone, 
Call up that chick and see if she's home
Ops, I bet you thought that I didn't know 
What did you think I was putting you out for ? (Beyoncé - Irreplaceable)
~ Gyerünk, t
űnj el innen
Hívd fel azt a csajt és nézd meg otthon van-e
Hopsz, fogadok, azt hitted hogy nem tudtam róla
Mégis mit képzelsz, miért dobtalak? 

If he was stupid enough to walk away, then be smart enough to not to care ;)
~ Ha
ő elég hülye volt ahhoz hogy elsétáljon, te legyél elég okos ahhoz, hogy ez ne érdekeljen

Shoot for the moon! Even if you miss, you will lend amongst the stars :)
~ Célozd meg a Holdat - még ha el is hibázod, a csillagok között landolsz :P

When the rain is pouring down, and my heart is hurting
You will always be around - this I know for certain (Alicia Keys)
~ Mikor zuhog az es
ő, és a szívem sebzett
Te mindig itt leszel mellettem - ezt biztosan tudom ^^

We were given 2 hands to hold. 2 legs to walk. 2 eyes to see & 2 ears to listen. But why only 1 heart? Because the other 1 was given to someone else - we just have to find it :)
~ Két kéz adatott nekünk hogy szorítsunk. Két láb hogy járjunk. Két szem hogy lássunk és két fül hogy halljunk. De miért csak egy szív? Azért, mert a másikat egy másik embernek adták - nekünk csak meg kell találnunk ezt a másik embert :)

With every kiss & every hug you make me fall in love :) (Chris Brown)
~ Minden egyes csókkal és öleléssel egyre inkább szerelmesebb leszek

They say nothing lasts forever. Dreams change. Trends come and go. But friendship never goes out of style! (Sex & the City)
~ Azt mondják semmi sem tart örökké. Az álmok változnak. Trendek jönnek és mennek. De a barátság sohasem megy ki a divatból! 

I would rather waste my life pretending than have to forget you for 1 whole minute (Paramore) 
~ Inkább elvesztegetném az életemet színleléssel mint hogy el kelljen felednem téged egy teljes percre

I am feminist but hey! it's not that I hate men.
I think men are great! (I just think women are better. ;)
~ Feminista vagyok, de héé: nem arról van szó hogy utálom a férfiakat.
Szerintem a pasik nagyszer
űek! (csak azt gondolom, hogy a nők még jobbak ;)

People always say: when one door closes, an other one opens.
~ Az emberek mindig azt mondják, mikor egy ajtó bezárul, egy másik ajtó kitárul

Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...:)
~ Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy

If you could change just 1 thing about your life - would you ? And if you did, would that change make your life better or worse ? 
~ Ha megváltoztathatnál egyetlen egy dolgot az életeben, megtennéd ? És ha igen, ez a változás jobbá tenné az életedet, vagy rosszabbá ? 

Hey, it's been a long, cold, lonely winter, but here comes the sun & you haven't to wait too long til the summer holiday ;)
~ Hosszú, hideg, magányos tél volt, de itt jön a nap és már nem kell sokáig várnod a nyári szünetre!

Baby, you don't need a costume and super powers to be my hero :)
~ Nincs szükséged jelmezre és szuper er
őkre ahhoz hogy az én hősöm legyél ^^

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

trandafil

(tadalafil 60 mg for sale, 2021.05.28 07:59)

tadalis sx reviews https://tadalisxs.com/ liquid tada

elitadalafill

(tadalafil online, 2021.04.03 21:27)

tadalafil 40 https://elitadalafill.com/ 40 mg tadalafil

alprostadildrugs.com

(buy online alprostadil vials, 2021.04.03 21:19)

alprostadil ingredients 745-65-3 https://alprostadildrugs.com/ trimix v alprostadil

eunicesildenafilcitrate.com

(sildenafil india buy, 2021.04.03 18:21)

compare prices sildenafil https://eunicesildenafilcitrate.com/ sildenafil citrate pfizer

Overnight Delivery Of Cealists KelRuts

(KelRuts, 2019.10.18 05:04)

Can You Take Aspirin With Cephalexin <a href=http://drugsor.com>levitra 60 mg</a> Canine Cephalexin Reaction

Viagra Con Envio Elltart

(Ellwhaphy, 2019.08.25 01:14)

Online Secure Bentyl Free Consultation Propecia Generic Drug <a href=http://hxdrugs.com>cialis 40 mg</a> Sinus Pain From Taking Amoxicillin Therapy Propecia

A although, apart hormones probability, competitive, falling.

(iwaqsicuba, 2019.05.31 00:57)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20 Mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> ayu.wbjp.legszebb.eoldal.hu.xmb.ll http://mewkid.net/buy-prednisone/

Genetic undue order, necessity path.

(eopiyadusuke, 2019.05.20 09:04)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Buy Prednisone Online <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Online</a> edj.weby.legszebb.eoldal.hu.sip.bp http://mewkid.net/buy-prednisone/

Much valves; almost breaking equanimity?

(axupmulur, 2019.05.20 07:06)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone</a> xns.dltq.legszebb.eoldal.hu.mqb.du http://mewkid.net/buy-prednisone/

Chainsmokers tour 2019

(Chaintup, 2019.05.08 23:24)

I like EDM bands! I really do! And my favourite EDM band is The Cheinsmokers! DJs Andrew Taggart and Alex Pall are about to give more than 50 concerts to their fans in 2019 and 2020! To know more about Chainsmokers band in 2019 visit website <a href=https://chainsmokersconcerts.com>Chainsmokers tour dates</a>. You won't miss any performance in 2019 if you click on the link!

Carrie Underwood Tour Dates 2019

(Carriefept, 2019.05.03 15:32)

Carrie Underwood is my favourite country singer. She is young, beautiful and charming woman in her 30s. Her voice takes me away from all troubles of this world so I start enjoy my life and listen songs created by her. Now she is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for this year, up to the 31st of October. Ticket prices are moderate and available for all men and women with different income. If you love contry music, then you must visit at least one Carrie's concert. All tour dates are available at the <a href=https://carrieunderwoodconcerts.com>Carrie Underwood tour Vancouver</a>. Visit the website and make yourself familiar with all Carrie Underwood concerts in 2019!

Implantation: dates, asthma wet trinitrate.

(ovuresikiisj, 2019.03.26 12:28)

http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Prednisone Without Dr Prescription <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Carrie Underwood Cry Pretty Tour 360

(Carriefept, 2019.02.18 05:32)

Carrie Underwood is my favourite US singer. She is young, beautiful and charming woman in her 30s. Her strong voice takes me away from all problems of this world so I can enjoy my life and listen songs created by her voice. Now she is on a Cry Pretty 360 Tour started in May of 2019. The concerts scheduled for the whole 2019, up to the last day of October. Tickets are available for all men and women with different income. If you love country music as mush as I, then you must visit at least one Carrie's concert. All tour dates are available at the <a href=https://carrieunderwoodtour.com>Carrie Underwood tour Linkoln</a>. Open the website and make yourself familiar with all Carrie Underwood concerts in 2019!

Hootie and the Blowfish Tour

(Hootiefept, 2019.02.12 19:58)

I like rock bands! I really do! And my favourite hardcore band is Hootie and The Blowfish! All band members has reunited to give more than 50 concerts for their fans in 2019! To know more about Hootie&Blowfish in 2019 visit website <a href=https://hootietheblowfishtour.com>Hootie and the Blowfish tour St. Louis</a>. You won't miss any performance in 2019 if you click on the link!

Download Showbox APP for Mac

(Showgek, 2019.01.24 09:16)

In 2019 there are lot of films are going to be released. Obviously, there are Avengers part 2, new Star Wars Episode IX and many others. These are movies that everyone wants to see, but sometimes you can miss it.It is where applications come in handy you can watch a movies for free. Btw, looking for the best app to watch free movies on your Android phone? Then your should check Showbox app. This is the most famous app today that has a big library of tv shows and movies. This app is also available for Mac users. But your need to download it first to enjoy free shows <a href=http://showbox-all.com>Showbox download for PC</a>

Fruzsinnaa@gamil.com

(Fruzsinnaa, 2013.09.01 12:03)

Nagyon nagyon szépek az idézetek.. így tovább.!:)